Teràpia de parella

La teràpia de parella té com a finalitat ajudar a resoldre els problemes de relació que afecten la nostra parella. 

Les causes dels conflictes poden ser molt diversos:

•    Gelosia
•    Infidelitat
•    Problemes de comunicació
•    Relacions amb les respectives famílies extenses
•    Educació dels fills
•    Adaptació a diferents moments del cicle vital
•    Monotonia i repetició de la convivència
•    Dependència o Distanciament de la parella
•    Complexitat de les circumstàncies laborals, personals, socials…
•    Malestar de la relació

Quines parelles és recomanable que vagin a teràpia?

  • Les parelles amb problemes de comunicació mutus i aquelles que utilitzen la desqualificació, els jocs de poder, el xantatge, la ridiculització, la crítica, les ordres, les amenaces, el sarcasme o altres estils interactius que comporten el malestar d’un component de la parella, o de tots dos.
  • Les parelles que tinguin desavinences, discussions o forts conflictes en la seva relació i que no sàpiguen com resoldre.
  • Les parelles amb pocs problemes, però que desitgen desenvolupar, optimitzar i fer créixer la seva relació.

Què es pot aconseguir en el procés de teràpia de parella?

  • Desenvolupar capacitat per analitzar i comprendre allò que no funciona en la nostra parella: actituds, conductes, sentiments, pensaments.
  • Proporcionar habilitats a la nostra parella per generar alternatives diferents a les “velles formes de funcionar”.
  • Entrenar-se en habilitats de comunicació: desenvolupar estratègies per expressar pensaments, emocions…
  • Aprendre els principis bàsics de la negociació i la solució de problemes.
  • Gestionar l’explosió dels sentiments i conflictes.
  • Abordar els problemes especials com la gelosia, la dependència recíproca de la parella.

L’objectiu de la teràpia de parella és que la nostra parella aprengui que hi ha opcions diferents de funcionar, que no som senzillament víctimes d’una mala relació. És fonamental aprendre que hi ha una part activa i responsable per canviar una situació, per difícil que sembli.

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit