Gestalt

La teràpia Gestalt es fonamenta en tres premisses:

1)    ADONAR-SE’N – AWARENESS
2)    HOMEOSTASI
3)    CONTACTE

ADONAR-SE’N – AWARENESS: Només quan veiem què fem i com ho fem podrem arribar a canviar alguna conducta. És la capacitat que té cada ésser humà per percebre el que està succeint, aquí i ara, dins de si mateix i del món que l’envolta.

HOMEOSTASI: L’equilibri homeostàtic (o procés d’autoregulació) és sinònim de salut, quan una persona està en estat de desequilibri amb el seu entorn durant molt de temps, emmalalteix, en no poder satisfer les seves necessitats.

CONTACTE: Cada persona té el seu espai vital dins del qual, i depenent del moment, pot rebre o obrir-se a determinades persones, però ningú pot envair el seu espai. Si això passa, ens sentim amenaçats en la nostra integritat i individualitat. Quan fem massa insistència a sostenir rígidament aquest espai vital, correm el risc de reduir el contacte amb els altres. La majoria de les vegades reduir aquest contacte amb els altres es fa per por, aquest tema que sentim quan algú s’apropa ens impedeix retirar els nostres límits i obrir-nos.

Quan succeeix el contrari, quan el nostre jo està en continu contacte amb el món, mostren una extraversió compulsiva, es perd aquesta intimitat creativa i de concentració, diluint els límits del jo, fent-se a vegades difícil de distingir entre l’ambient i jo.

El terapeuta gestàltic se centra en el què i el com, que ens ajuden a apropar-nos a l’observació directa, mentre que el per què condueix a l’especulació.

L’objectiu de la Teràpia Gestalt és que les persones arribin a ser el que en realitat són, acceptant i fent espai a totes les seves inclinacions, diferents parts de la seva personalitat i veus interiors, aconseguint integrar-les en una vida ben orientada i valuosa. Per això, es preñen en consideració tots els nivells de la persona: institiu, corporal, emocional, cognitiu, relacional i espiritual. La Teràpia Gestalt està dirigida tant a les persones que desitgin un procés de canvi i transformació o tenir major coneixement de si mateixes i créixer personalment, com també a aquelles persones que desitgin aprofundir en el coneixements d’aquells aspectos interpersonals i emocionals del viure.

Conceptes interessants de la terapia gestalt:

•    Concepte de l’Awareness
•    Contacte - retirada
•    El principi de l’aquí i ara
•    Treball amb les polaritats
•    Treball amb somnis de la terapia gestáltica
•    El cicle de l’experiència
•    Els sis estrats del jo
•    Mecanisms de defensa
•    Regles i jocs de la terapia gestàltica

 

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit