Què tinc en compte quan una persona arriba a la meva consulta per demanar-me ajuda?

Quan una persona arriba per iniciar un treball terapèutic, tinc en compte molts aspectes a treballar, entre alguns destacaria:

•    Els símptomes que manifesta.
•    Les solucions que ha intentat abans i que no li han funcionat.
•    La forma com explica la seva pròpia història i com es defineix a si mateix.
•    Els trets propis de la seva responsabilitat i les estratègies d’afrontament davant dels problemes que ha tingut fins ara.
•    El seu estat d’ànim en relació amb la seva vida i com percep el seu entorn: relaciones familiars, personals, feina, etc.
•    Les seves expectatives personals, tant de present com de futur.
•    Els seus mecanismes de defensa que ha utilitzat fins al moment.
•    Els recursos de la persona.
•    I altres aspectes que siguin importants, sempre segons cada persona.

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit