Mètode Glifing

El Mètode Glifing és un sistema d’entrenament de la lectura, per guanyar velocitat lectora. L’origen del Glifing és fruit de les investigacions que es van dur a terme a la Universitat de Barcelona.

 

Després d’una avaluació inicial, es pot practicar des de casa, amb l’ordinador i practicant la lectura com si fos un joc. És un sistema creat per millorar la lectura en nens des dels 4 fins als 16 anys, durant tot el període d’escolaritat obligatòria, encara que també pot aplicar-se als adults que desitgin millorar la seva capacitat lectora.  

 

Segons les investigacions realitzades, es constata que amb quatre mesos d’entrenament amb Glifing, un nen pot avançar el nivell corresponent a un curs lector, observant una millora molt considerable de la seva capacitat lectora. 

 

Per a més informació, consulteu-nos i en parlem.

Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit