La depressió


La depressió és més que un estat d’ànim baix, és una malaltia. Tots ens sentim tristos, de mal humor de tant en tant, però algunes persones experimenten aquests sentiments intensament, durant llargs períodes de temps i moltes vegades els costa concretar les raons del seu malestar.  Les persones que pateixen depressió tenen dificultats per funcionar cada dia i poden ser reticents a participar en activitats que abans gaudien i els suposava un plaer.

La depressió és un dels problemes més comuns dins el camp de la salut mental. Es calcula que una de cada cinc persones, pateixen de depressió en algun moment de les seves vides.

És important reconèixer els  símptomes que té la depressió, com reconèixer-la, com poder trobar una solució o com ajudar a algú que està passant per aquest moment.


Símptomes i comportaments:

Entre els símptomes de la depressió, trobem :

•    Tristesa
•    Pèrdua d’interès i del plaer
•    Pèrdua o augment de la gana
•    Cansament i falta d’energia
•    Sentiments de culpa
•    Sentiments d’inutilitat
•    Indecisió
•    Pensaments sobre la mort
•    Baixa autoestima
•    Inseguretat

Si notes qualsevol canvi de comportament que dura més de dues o tres setmanes, en tu, persones de la teva família o amics, llavors valdrà la pena preguntar-se si la persona pot estar deprimida. Entre els comportaments associats a la depressió, podem trobar:

•    Canvis d’humor que estan fora del caràcter de la persona.
•    Augment de la irritabilitat i la frustració.
•    Dificultats per rebre crítiques personals.
•    Passar menys temps amb la família i els amics.
•    Pèrdua d’interès en el menjar, el sexe, l’exercici i altres activitats de plaer.
•    Estar despert bona part de la nit.
•    Augment del consum d’alcohol i/o drogues.
•    Quedar-se reclòs a casa.
•    Augmentar les queixes de la salut física, com el cansament o el dolor.
•    Ser imprudent o córrer riscos innecessaris (com conduir ràpid i de forma perillosa).
•    Alentiment dels nostres pensaments i  les nostres accions.

Si creus que tens depressió, és millor consultar a un professional per esbrinar els dubtes.

La majoria de les persones assumeixen que la depressió és causada només pels problemes personals. La depressió, però, és sovint causada per la barreja de fets recents i altres factors de risc a llarg termini, a nivell personal. Està clar que els problemes actuals, com l’atur de llarga durada, o viure en una relació que és abusiva o és indiferent poden ser-ne la causa, però no necessàriament. Tot i així, les circumstàncies que vivim tenen una influència important en les possibilitats d’emmalaltir.

També és comú que les persones experimentin depressió i ansietat alhora.

A part de les causes mèdiques que poden causar depressió (funció tiroïdal, lesions cerebrals, malalties infeccioses, anèmia, dolor crònic, etc.) també hi ha trets de personalitat que provoquen un alt risc a desencadenar una depressió, entre els quals trobem:

•    Ser ansiós durant tota la vida.
•    Ser perfeccionista.
•    Ser sensible a la crítica personal.
•    Manca d’assertivitat.
•    Ser autocrític i negatiu amb si mateix.

El més important és el reconeixement de la depressió i cercar ajuda. Com més aviat es rebi tractament, més gran seran les possibilitats de recuperació de forma ràpida.

Tipus de depressió
Hi ha diferents tipus de depressió, amb símptomes lleugerament diferents i, per tant, poden requerir tractament diferents. Els tipus principals de depressió són els següents:

La depressió major:  un estat d’ànim greu dura com a mínim tres setmanes, fins a diversos mesos.

La depressió psicòtica: un estat d’ànim deprimit, que inclou símptomes de psicosi. La psicosi consisteix a veure o escoltar coses que no existeixen (al•lucinacions), sensació que tot el món està en contra tu (paranoia), i amb deliris.

Distímia: un estat d’ànim deprimit menys sever, però,  que dura diversos anys. També pot donar-se la combinació de símptomes de depressió i ansietat.

El trastorn bipolar: abans conegut com a malaltia maníaca depressiva, implica períodes de sentir-se baix (fase de depressió) i alts (fase maníaca).

De mitjana, es calcula que una de cada cinc dones patirà depressió al llarg de la seva vida; i també un de cada vuit homes.

Tant la depressió com l’ansietat són sentiments dolorosos i discapacitadors. Les persones que lluiten contra la depressió mereixen rebre tractament. Actualment, hi ha tractaments psicològics eficaços i que el pronòstic de recuperació plena és molt bo. Quan sabem quin tipus de depressió té la persona i la seva gravetat, ens podem arremangar i posar-nos a treballar.

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit